top of page

05/03/2022

VRF אחת ולתמיד - מה זה?

.כל מזגן שיש לו מנוע אחד עם מס' יחידות בתוך הבית  - VRF

:מתחלק ל-3 קטגוריות VRF

VRF BOX

מנוע אחד בחוץ עם מס' יח' פנים

.בתוך הבית

גם ניתן להשתמש בהכנה של הקבלן

אך במקום חנוכייה יש לנו

.(ראה תמונה) BOX

   ניתן להשתמש רק בתפוקות של

BTU 70000 או BTU 50000 

VRF בלבד. בעקרון דומה מאד למיני 

.ראה השוואה

  (חנוכייה) VRF מיני

.המוביל היום בשוק VRF -דגם ה

גם מנוע שניתן לחבר עליו מס' יח' פנים, אך הוא מאד גמיש, הצנרות מיח' הפנים יכולות להגיע לכל מקום, בין אם למנוע, בין אם לחנוכייה  שתהיה במסדרון, או גם וגם 

ניתן להשתמש בהכנות של  הקבלן 

(ההכנה שעושים למיני מרכזי), ניתן להסב אותה ולהשתמש בה כדי לשים מערכת VRF 

מולטי אינוורטר

מנוע אחד בחוץ, שניתן לחבר עליו מס' יחידות פנים.

הצנרות מיחידות הפנים מגיעות ליחידה החיצונית (מצב תמונה)

מולטיאינוורטר

מולטי אינוורטר

מנוע אחד בחוץ, שניתן לחבר עליו  מס' יח' פנים. הצנרות מיח' הפנים מגיעות ליחידה החיצונית. ח

 

:חסרונות 

 .VRF אין מגוון יח' פנים כמו במיני * 

.למשל אין יח' מתועלת זה חסרון כי הרבה פעמים צריך  

 . BTU 50000 מגיע בתפוקות של עד  * 

  .מגיע חד פאזי  * 

בדרך כלל לא מתאים לקירור דירה שלמה  * 

בטח לא דירה חדשה, כי היום בכל בית יש תלת פאזי     

    .ומולטי אינוורטר הוא חד פאזי     

:יתרונות 

.חוסך מקום- מנוע למס' יח' פנים * 

  חסכוני ושקט מאד. השסתומים נמצאים ביח' החיצונית * 

.ואין חשש מרעשים ביחידות הפנים והם שקטות לגמרי   

 

 

 

 

IMG_20210404_132756_edited.jpg

 VRF מיני

.המוביל היום בשוק VRF -דגם ה

גם מנוע שניתן לחבר עליו מס' יח' פנים, אך הוא מאד גמיש, הצנרות מיח' הפנים יכולות להגיע לכל מקום, בין אם למנוע,  בין אם לחנוכייה שתהיה במסדרון או גם וגם

 

.ניתן להשתמש בהכנה של הקבלן

ההכנה שעושים למיני מרכזי, ניתן להסב אותה ולהשתמש בה

  .VRF למערכת

מגיע עם מגוון יח' פנים רחב מאד, וכל יחידה  VRF בנוסף המיני

בעלת תכונות ייחודיות כמו למשל היחידה המתועלת שבמיני

היא שקטה כל כך ברמה שלא ניתן לדעת אם היא עובדת VRF

וזה יתרון גדול. בנוסף המנועים מגיעים במגוון רחב מאד לדירות 

3 חדרים מנוע 47800 BTU

4 חדרים מנוע 54600 BTU

5-6 חדרים מנוע 76400 BTU

מנועים שקטים מאד ואמינים מאד. מגוון פתרונות בקרה

.(בקרים קיריים שונים ועוד,WIFI ,מתקדמים(בקר מרכזי

מאד מתאים לדירות חדשות משום שהוא נותן טמפ' מדוייקת בכל

.חדר, ומערכת שקטה לחלוטין- במחיר הוגן

 

:חסרונות

.מנוע אחד לכל הבית - אם יש תקלה במנוע כל הבית מושבת *

תקלות- תקלות יקרות שמצריכות בעלי מקצוע מנוסים לפתור *

 .אותן ולפעמים יש צורך בחברה היבואנית עצמה

.חלפים ניתן להיג רק אצל החברה היבואנית

.התקנה - יש צורך לעשות תכנון מדוקדק *

.עלות הקמה - גבוהה יותר מאשר מיני מרכזי *

אם תכנון לא נכון יכולים להיות רעשים מהשסתומים של *

 .היחידות בתוך הבית

.(קורה בעיקר בחימום כאשר יחידה אחת פועלת על מנוע גדול)

מערכת רגישה -  של דליפת גז/פגיעה בכבלי התקשורת  *

 .יכולים להשבית את המערכת. לכן חשוב התקנה נכונה

:יתרונות

.מגוון יח' פנים רחב *

.מיזוג אינוורטר, שקט מאד ששומר על טמפ' מיזוג מדוייקת *

. מנוע אחד שחוסך מקום *

.פתרונות בקרה מתקדמים *

.חיסכון בחשמל *

גמישות בתכנון צנרת הן באורכים והן בכך שניתן להגיע *

ליח' פנים בכל דירה בעזרת אביזרי הפיצול השונים(חנוכיות

( Y מפצלי ,

יחידה מתועלת מאד שקטה *

 מחיר טוב ולא שונה בהרבה מהתקנת מזגן עלי בכל חדר *

וגם מיני מרכזי לסלון מטבח   

 .יחידות עליות מגיעות עם פיצ'ר ייבוש מובנה - מאד חשוב *

אחרי כל הפעלה המזגן ממשיך לפעול ומייבש את הסוללה, ככה שהיא לא צוברת לכלוך ועובש - שגורם לריח רע בבית. ע

ניתן להשתמש בהכנה של הקבלן- מתאים גם מבחינת גז וגם *

.מבחינת חשמל

IMG_20211103_094449_edited_edited.jpg
IMG_20210825_145545.jpg
מתועל.jpg
 VRF מיני
VRF BOX

VRF BOX

.מנוע אחד בחוץ עם מס' יח' פנים בתוך הבית

 גם ניתן להשתמש בהכנה של הקבלן , אך במקום חנוכייה יש

(ראה תמונה)BOX לנו

.בלבד BTU 70000 או BTU 50000 מגיע בתפוקות של

.VRF בעקרון דומה מאד למיני

IMG_20210201_104400.jpg
השוואת מערכת

השוואה בין המערכות

 VRF מיני

 ,BTU 76400 ,BTU 54600 ,BTU 47800 מנועים בתפוקות שונות *

.ועוד BTU 11400 ,BTU 95500

.ניתן למזג גם בניין משרדים שלם עם 100טון קירור

.מגוון יחידות רחב מאד *

.יחידה מתועלת שקטה מאד *

.יחידות עליות עם פיצ'ר יבוש מובנה *

.מנוע בחוץ מאד שקט *

מאד יקר ומגיע לעלות של 3000 ש"ח WIFI -ה .WIFI מגיע בלי *

.הוא מוצר חיצוני שמיוצר בארץ , העלות מאד יקרה WIFI הרכיב 

שסתומי התפשטות על היחידות עצמן *

.לעיתים יכול להרעיש   

נדרש מתקין מקצועי והמערכת דורשת פיקוח של החברה  *

.היצרנית עצמה   

   ההפעלה נעשית ע"י החברה ורק לאחר בדיקת לחץ של 600       PSI בחנקן לבדיקת אטימות המערכת

VRF BOX

.בלבד BTU 70000 ,BTU 50000 מנועים בתפוקות *

.מגוון יחידות מצומצם *

. יחידה מתועלת מרעישה כמו מיני מרכזי רגיל *

.יחידות עליות בלי פיצ'ר יבוש מובנה *

.מנוע בחוץ מרעיש *

.WIFI חינם *

.BOX -אין שסתומי התפשטות על היחידות, הכל נמצא ב *

.הפעלה עצמית ע"י רוב המתקינים, מערכת פשוטה יותר לביצוע*

.עצמו יש לו כרטיס ולכן מצריך פתח שירות נוסף  BOX *

.BOX - צנרת מוגבלת, כל הצנרות חייבות להגיע ל *

אם יש חדר מתבגר למשל אהיה חייב לשים עילי נוסף בנפרד 

.VRF - מה 

bottom of page